Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe, møbler og i udvendige terrasser omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere ved  alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring på ejendommen – i målerbrønd umiddelbart efter skel ( 1 m.).

Ved nybyggeri, renoveringer og ejerskifte skal vandmåleren placeres i målerbrønd 1 m. fra skel, eller efter nærmere aftale med driftslederen. 

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Husk derfor at ventilerne på hver sin side af vandmåleren i målerbrønden skal være funktionsduelige og i orden.

På nedenstående illustrationer vises forbrugerens ansvarsområde for ledninger og målere:

IMG 0144 IMG 0145

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt