Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra den seneste udvidede lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra vandværket.
Analyserapporten er udarbejdet af Eurofins Miljø A/S.

Seneste Analyserapport

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

NB. I forbindelse med fund af pesticidresten Chlorothalonil-amidsulfonsyre i boringer på Sjælland med efterfølgende forbud om at drikke vandet, så har Levnedsmiddelstyrelsen pålagt alle vandværker at teste boringer og vandværk for disse stoffer.

Vi har sat disse undersøgelser i værk og som det kan ses af analyserne, så er der ingen af disse pesticidrester i vores vand..    

Vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 5 boringer, hvorfra der kan indvindes vand. Den ældste boring er placeret i nærheden af vandværket på Bonaveddevej, 1 i nærheden af Baunegård, og 2 ved Trekanten ved Pedersker by. Den sidste ligger ved Hegnedevejen.

Sømarkens Vandværk indvinder årligt ca. 50.000 m3 vand.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt