Generalforsamling, regnskab, budget. mm

Her kan du downloade forskellige referater, årsberetninger og regnskaber.

 Indkaldelse fremgår på fakturaen/regningen som blev udsendt Jan/febr. 2020.

Generalforsamlingen  tirsdag d. 12 maj 2020 er grundet coronakrisen aflyst.

Bestyrelsen vil i stedet forsøge at gennemføre generalforsamling onsdag d. 16 sept. 2020 kl.19.30 på Pedersker forsamlingshus. Vi har lejet den store sal så vi kan gennemføre generalforsamlingen med fornøden sikkerhedsafstand mv.. Vi vil løbende holde andelshaverne orienteret på denne hjemmeside i tilfælde af generalforsamlingen alligevel ikke kan gennemføres.    

 

Dagsorden:

  • 1.Valg af dirigent.
  • 2.Valg af stemmetællere.
  • 3.Beretning om det forløbne år. (2019_beretning til højre)
  • 4.Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse.(2019_Regnskab til højre)
  • 5.Budget for det kommende år foreligges(2020_Budget til højre)
  • 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

På valg er: 

Jens Hjorth Jensen

Ole Folkmann

Suppleant: Holger Funch

  • 7.Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen

På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund

  • 8.Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.
  • 9. Eventuelt

 

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt