Vandafgifter / takster 2023

Fast årlig afgift:     Kr.  1100,-
Pris pr. m3: Kr.     6,-
Forbrugsafgif  og drikkevandsbidrag pr. m3:  Kr.   6,37


Alle afgifter er a conto pr. år forud i forhold til registreret forbrug i 2022. Alle afgifter er excl. moms.

Vandværket foretager måleaflæsning i slutningen af året og regning udsendes i løbet af januar året efter.

Vandregninger afregnes kun mellem vandværk og ejer af udlejningsejendomme.
Gebyrer:

Flyttegebyr: Kr. 250,-
Restancegebyr:   Kr. 100,-
Lukkegebyr: Kr. 300,-
Genåbningsgebyr:     Kr. 300, -

Gebyr for brydning af vandmålerplombering uden tilladelse fra vandværk  600,00 kr + moms
+ påløbne omkostninger efter regning
 
N.B.
Husk at melde jeres private adresseændringer, telefonnummerændringer, mailadresse mv., til Sømarkens Vandværk.
Husk at melde salg af huse. 

Ved ejerskifte og  ændringer i installationer samt manglende aflæsninger om vandforbrug, skal indvendige målere flyttes til en udvendig tilgængelig målerbrønd.Installation af målerbrønd skal foretages af en autoriseret vvs'er eller vandværket. Måleren skal placeres 1 m. fra skel,og maks. 50 cm fra stophanen/stikledningsventilen eller efter nærmere aftale med driftslederen. 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt