Vandforsyningsregulativ

For Bornholms private vandværker

Kommunalbestyrelsen har i maj 2007 godkendt regulativ for de private vandværker på Bornholm. Regulativet er fælles for alle øens private vandværker. Regulativet trådte i kraft d. 1. juni 2007. Link til regulativ for private vandværker.

 

Persondataforordning og IT-sikkerhed pr. 25.5.2018

Bestyrelsen for Sømarkens Vandværk kan hermed oplyse at de eneste personoplysninger som er nødvendige og som vandværket har kendskab til er:

- navne og adresser på andelshaverne, samt i et vist omfang mailadr. og telefonnumre.

- forbrugsdata 

Disse oplysninger bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

Kundernes klageret ændres fra 1.oktober 2015

 Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 3500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for inbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt