Vandværkets historie

Indtil etableringen af Sømarkens Vandværk i 1965, var der en stor del af både helårsboliger og sommerhuse, som ikke havde indlagt vand. Man havde brønde, og på det tidspunkt var der mange huse som stadig havde gammeldags udendørs vandpumper som eneste måde at få vand til husholdningen.
Vandkvaliteten i mange brønde var ringe, og flere steder var det ofte at brøndene kun kunne levere begrænsede vandmængder i sommermånederne. 

Vandværkets stiftende generalforsamling afholdtes den 22. april 1965, og det var P. Spanner Lund, der havde gjort en stor del af forarbejdet. Det blev også ham, der på den stiftende generalforsamling forelagde planerne. Fra starten var det meningen, at værket skulle forsyne det meste af Sømarken. 
P. Spanner Lund blev valgt til formand, og Leif Poulsen blev kasserer. Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Anker Poulsen, Ingeniør Svend Olsen og repræsentant C. Jespersen. På mødet fik bestyrelsen bemyndigelse til køb af grund og til anlæg af ledningsnet. Allerede den 18. maj begyndte man at bore efter vand. Man var så forudseende at anskaffe et stempel og addresseringsmaskine til kassereren.
P. Spanner Lund blev tilsynsførende ved vandværket, der allerede året efter blev udvidet til også at forsyne den vestlige del af Vestre Sømark.
Hele anlægget kostede 138.759,- kr.

I 1968 var der 181 andelshavere, i 1978 var antallet vokset til 509. Ved 10 års jubilæet i 1975 kunne formanden konstatere, at værket var blevet langt større, end nogen havde forestillet sig ved starten.

I 1981 overtog Leif Poulsen pasningen af værket, og blev samtidig ansat fuldtids som driftsleder. P. Spanner Lund flyttede fra Sømarken og trak sig i den forbindelse som formand ved generalforsamlingen d. 11. maj 1982, og afløstes som formand af Erik Folkmannn, der havde været medlem af bestyrelsen siden 1967.
Erik Folkmann trak sig i 1998, og derefter blev Trygve Spanner Lund valgt som formand og er det fortsat.

Der blev foretaget boringer efter vand i 1965, 1969, 1973, 1974, 1980, 1982 og 2010. 5 af disse boringer bruges i øjeblikket og den seneste boring som blev etableret i 2010 er taget i brug i 2012.
 
I starten af 90erne indtil 1994 oppumpede værket ca. 80.000 m3 vand årligt og havde en indvindingsret til 100.000 m3. I 1995 indførtes vandmålere, og det oppumpede vand blev herefter reduceret til ca. 45.000 m3 årligt. Denne mængde har været ret stabil på trods af stadig flere andelshavere. Der var i 1998 ca. 600 andelshavere og det er blevet til ca. 761 i 2022.

I forbindelse med ny tilstandsrapport besluttede bestyrelsen i 2015 at bygge et nyt vandværk, fordi det 50 år gamle vandværk var slidt og ikke tidssvarende. Renoveringer af det gamle vandværk ville blive alt for dyrt og stadig ikke en fremtidssikret løsning. Det nye vandværk er sat i drift i dec. 2016. 
 
Der findes stadig ubebyggede sommerhusgrunde i området, og det forventes at der vil være en fortsat mindre tilgang af nye andelshavere indenfor de nærmeste år.

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt