Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Sømarkens Vandværk tager kr. 6,- pr. m3. Derudover skal vandværket opkræve kr. 6,37 i vandafgift til staten. Til begge beløb skal der tillægges moms.

Vandafledningsafgiften (kloak) opkræves af Bornholms Regionskommune. 


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandet fra Sømarkens Vandværk betegnes som hårdt - svarende til 16,3 hårdhedsgrader.


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja, der er ikke forbud mod bilvask med slange. 


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, det er tilladt at vande have, men Sømarkens Vandværk skal gøre opmærksom på, at det økonomisk er en rigtig dårlig ide for den enkelte forbruger.  


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Der henvises til afsnitet om vandkvalitet.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Ring straks til driftlederen på tlf. 40 41 82 56


Hvor er min stophane placeret?
Svar: De fleste steder er stophanen placeret i forbindelse med målerbrønden. Lukning af vand foregår lettest ved lukning af hanen som er placeret før måleren i målerbrøndeb.  


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Sømarkens Vandværk udfører løbende kontrol af vandmålerne. Målerne bliver ved stikprøvekontrol udtaget til kontrol på et særligt til opgaven akkrediteret laboratorium. Det sker efter et særligt program som er styret af lovgivningen.  


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja. For at være opmærksom på eventuel lækage, anbefales det  at den enkelte forbruger jævnligt kontrollerer vandmåleren.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Driftslederen kan kontaktes på tlf. 40 41 82 56


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Flytning skal meddeles til drifstlederen på tlf. 40 41 82 56


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Som andelshaver er du "medejer" af Sømarkens Vandværk. Du har stemmeret på Vandværkets generalforsamling, og kan vælges til bestyrelsen for vandværket.  

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt