Normal drift

Sømarkens Vandværk forsyner 768 forbugsadresser med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres elektronisk. Ved stort forbrug, øger de frekvensstyrede pumper automatisk udpumpningen, så trykket konstant er stabilt. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.
Vandværket udpumper ca.40.000 - 45.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet fra Sømarkens Vandværk er temmelig hårdt vand. Hårdhedsgraden er målt til 15.

Hårdhedsgraden vurderes efter nedenstående skala:

Hårdhed [°dH]Inddeling i Danmark
0–4 Meget blødt
4–8 Blødt
8–12 Middelhårdt
12–18 Temmelig hårdt
18–24 Hårdt
24–30 Meget hårdt
>30 Særdeles hårdt
  

Kort over ledningsnet og stophaner

 Sømarkens Vandværks hoved- og stikledningsnet kan findes på: www.soemarkensvandgis.vandnet.dk

I højre hjørne trykkes på lagkontrol - skærmkort - matrikler.  Her kan ses stophaner, målerbrønde og stikledninger. Jordledning på egen matrikel er ikke registreret, da det er ejerens eget ansvar at kende til jordledningens beliggenhed.

Under afsnittet Information er der link til "regulativ for private vandværker på Bornholm". I dette regulativ er bl.a. beskrevet forhold omkring stophaner, ledningsnet, vandspild, driftsforstyrrelser, tilsyn mm..

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt